Nevíte jak zajistit v době dovolených, nemoci a podstavu obsluhu. Nechcete nebo nemůžete se starat o chod kotelny,výměníkových stanic, čerpacích stanic, kompresoroven. Zajistíme provoz  kvalifikovanou obsluhou.

Služby :

       Obsluha a pohotovost energetických zařízení [kotelen(na TTO, Plyn), výměníkových  

       stanic,kompresoroven, vodáren, čističek vod]

       Periodické kontroly, opisy, ověřování a zkoušky

       Preventivní údržba

       Servis kotelen a ostatního zařízení energetiky

       Servisní práce, seřízení pro zajištění provozu energetiky

       Havarijní servis a opravy kotelního a ostatního zařízení energetiky